top of page

Erasmus + CIVIS

În atenția studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Istorie,

Universitatea din București organizează selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru anul academic 2024-2025. Mai multe informații se găsesc aici: https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/

Recent Posts

See All

Anunț transfer de credite (semestrul II) – master

In atenția studenților-masteranzi: Studenții care doresc să opteze pentru cursurile de la alte programe de master, trebuie să completeze formularul tipizat și să-l trimită pe adresa: transfercreditema

Comments


bottom of page