top of page

Anunț transfer de credite (semestrul II) – master

In atenția studenților-masteranzi:


Studenții care doresc să opteze pentru cursurile de la alte programe de master, trebuie să completeze formularul tipizat și să-l trimită pe adresa: transfercreditemaster@gmail.com


Termenul final pentru trimitere este: duminică, 10 martie 2024, ora 23.59.


Transferurile se vor face numai către cursuri cu număr egal sau superior de credite și vor fi avizate ulterior depunerii cererii de către coordonatorii programelor de master.


In eventualitatea in care se dorește un transfer la un curs oferit de o altă facultate din UB, este absolut necesar acordul profesorului titular și al secretariatului facultății respective.

Recent Posts

See All

Erasmus + CIVIS

În atenția studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Istorie, Universitatea din București organizează selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru anul academic 2024-2025

Comments


bottom of page